Thursday, 30 October 2008

27. Oktober, 2008.

Fares tipset meg om en finans og bank-konferanse i London som varte over tre dager. Konferansen samlet finansmenn fra hele verden, med prominente talere fra ulike gigantiske hedgefond og investment banker. Konferansen er ment kun for professionals, eller folk som jobber i finansindustrien, men for nettverkingens skyld så påberopte vi oss selv denne egenskapen da vi meldte oss på.

- "Lets fuck the school and hustle in some network."

Jeg kunne ikke vært mer enig. Tre sammenhengende dager på et fancy hotell, fylt med gratis mat og middager, og muligheten til å snakke en investor til å investere i de briljante forretningsplanene våre - det var ikke å fornekte!

Første dagen var ganske interessant, vi spradet rundt i dress og snakket med tillagt aksént mens vi nippet i oss god drikke og knasket på fingermat. Jeg kom i snakk med noen engelske bankmenn som hadde lånt SAS i Norge store summer med penger.

- "They are in a crisis now, if the new EU-laws falls in place, I'll tell you, they will be fucked hard. But anyways, we get our interest money, and that makes us happy."

CEO'en av Fajr Capital, et gigantisk Venture Capitalist fond, var ikke så interessert i å investere i forsikringsidéen min.

-"How old are you son? You are probably doing your masters right? Well in that case, you are in the learning stage. Soon you will be in the earning stage, and then where I am now, the returning stage. The returning stage is when you have achieved financial freedom, and can use our time to give back to society."

Dette var en riktig gammel og dekadent mann, som ifølge han selv hadde bygd sin formue fra ingenting. Vel, jeg tok rådene hans - men ergret meg litt over at jeg var "såkalt ung".

Men blant disse rådville bankmenn i krisens tid, ja,
jeg følte meg heldig.

No comments: